Innovation HUB are drept scop conectarea pe o platformă informatică a unităților de cercetare și a societăților comerciale/autoritățile publice din regiune. Innovation HUB va oferi posibilitatea realizării unor parteneriate între unitățile de cercetare și societățile comerciale/autoritățile publice pentru participarea la competiții comune, precum și posibilitatea societăților comerciale/autorităților publice de a cunoaște rezultatele cercetărilor realizate de unitățile din regiune sau de a solicita servicii de cercetare către acestea.

Inovation HUB asigură conectarea, pe o platformă software, a unităților de cercetare și a societăților comerciale/autorităților publice cu scopul de a stimula inovarea ca urmare a colaborării intra și inter-instituționale. In plus, Inovation HUB creează o comunitate proactivă de cercetare multidisciplinară promovând următoarea generație de cercetători.

După înregistrare, participanții în cadrul Inovation HUB poate realiza căutarea în baza de date a entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în aria de interes, platforma software permiţând:

  • cunoaşterea rezultatelor cercetărilor realizate de unitățile înscrise pe platformă;
  • transmiterea de solicitări în vederea realizării unor parteneriate între unitățile de cercetare și societățile comerciale/autoritățile publice pentru participarea la competiții comune;
  • transmiterea de solicitări de servicii de cercetare în raport cu temele de interes ale societăților comerciale/autorităților publice.

Inregistrarea şi toate activităţile derulate în cadrul platformei sunt gratuite. De asemenea, pentru prevenirea activităţilor de tip spam, acceptul în cadrul platformei se realizează după verificarea preliminară a veridicităţii datelor furnizate de entitatea care se înregistrează.